En toen verscheen een regenboog

Beschrijving

Kees Momma is autistisch. Dankzij zijn intelligentie, artistieke begaafdheid en de intensieve ondersteuning van zijn ouders en psychiater Sjef Teuns heeft hij een zeer hoog niveau van functioneren bereikt. In “En toen verscheen een regenboog” vertelt de auteur op indringende wijze het verhaal van zijn leven: zijn voortdurende gevecht tegen alles wat hij als bedreigend ervaart, en de moeizame zoektocht naar mogelijkheden om het leven aanvaardbaar en zelfs aangenaam te maken. Tekenen en schrijven vormen zijn lust en zijn leven. En toen verscheen een regenboog is een ontroerend en levenslustig verhaal van een autist die in zijn eigen, bijzondere, wat deftige taal schrijft over zijn belevingswereld. Het levert een aangrijpend portret op van een jonge man die zich staande weet te houden in een wereld die hem angst aanjaagt. Momma slaagt er op unieke wijze in de lezer te laten navoelen hoe het is om autistisch te zijn.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie:

In dit boek heeft de autistische schrijver zijn ervaringen op papier gezet. Zeer gedetailleerd en volgens een chronologische volgorde beschrijft hij herinneringen en vooral belevingen bij gebeurtenissen uit zijn leven vanaf de peutertijd. De buitenstaander neemt in het contact met een autist slechts gedragingen waar, en de auteur van dit boek laat de beleving, met name angsten, zien die achter dit gedrag schuil gaat. Het verhaal is boeiend met verbazingwekkend helder taalgebruik, hoewel enigszins formeel, terwijl juist de taalontwikkeling bij autisten belemmerd is. Het boek kent korte hoofdstukken met korte onderscheiden passages die een afgeronde gebeurtenis beschrijven. Aan het eind van het boek geeft de auteur vanuit zijn ervaringswereld enkele suggesties voor ouders van autistische kinderen. De tekst wordt geïllustreerd met minutieus uitgevoerde tekeningen van de auteur zelf; naast schrijven is tekenen zijn grootste hobby. Doordat een autist zelden in staat is zijn eigen ervaringen duidelijk te verwoorden, laat staan op schrift te stellen, is dit een zeer bijzonder boek geworden, dat ook aandacht van pers en televisie heeft getrokken. Ongewijzigde pocketeditie; kleine druk.