Achter de onzichtbare muur

Beschrijving

Achter de onzichtbare muur

Een autist op reis door het leven

‘In de laatste klas van de middelbare school was de veelgestelde vraag: “Kees, wat wil je later worden?” Het kostte me moeite om hierop een antwoord te geven. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat ik straks misschien een baan moest gaan zoeken. Mijn eindexamen vond ik veel belangrijker. Vluchtig antwoordde ik: Ik denk archivaris of werk op het KNMI in de Bilt.” De waarheid die achter het twijfelachtige antwoord schuilging, is mijn handicap: autisme. Die trachtte ik voor buitenstaanders zoveel mogelijk te verbergen. Als ik erover zou vertellen, was ik bang dat ze mij niet zouden begrijpen. Voor omgang en contact met anderen vormt deze stoornis een barrière, die ik ervaar als een onzichtbare, dikke muur waar ik niet gemakkelijk doorheen kom.’

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie:

In 1996 verscheen van Momma de autobiografie “En toen verscheen een regenboog” (vierde druk: 1998; a.i 98-25-133-3). Nu is een tweede bundel autobiografische schetsen verschenen. Hij beschrijft daarin uitgebreid ervaringen met stage lopen in arbeidssituaties, met zijn hobby zweefvliegen, z’n reiservaringen en de keer dat er een TV-rapportage over hem gemaakt werd. Telkens koketteert hij met het autist zijn, terwijl er nergens in het boek verschijnselen naar voren komen die deze diagnose duidelijk ondersteunen. Ook literair of informatief geeft dit boek geen nieuws of toevoeging vergeleken met het veel beter geslaagde eerste boek van de schrijver. Het blijft wat onduidelijk wat de auteur of de uitgever voor hebben gehad met deze uitgave. Diegenen die alleen dit deel lezen, lijken midden in een leven te vallen en kunnen beter het eerste boek lezen en zich daar eventueel toe beperken. Als slot dient opgemerkt te worden dat de auteur zich voortdurend autist noemt, terwijl het algemene spraakgebruik het over iemand met autisme heeft. Te vergelijken met epilepticus en schizofreen, alsof deze mensen niets anders dan een diagnose zijn.
(Biblion recensie, M.A.M. Bomhof, neuroloog.)