Psychoanalyticus en Kinderpsychiater

Door: Prof. mr. J.E. Doek

Op donderdag 11 augustus is Sjef Teuns overleden. Zijn leven heeft in dienst gestaan van de zorg voor en de bescherming van kwetsbare kinderen. Hij was een psychiater die zich niet beperkte tot de behandeling van een individueel kind, maar ook acties ondernam zowel in Nederland als daarbuiten ter verdediging van de rechten van het kind. Hij was een echte en daarom soms ook lastige ‘Human Rights Defender’ ver voordat die term inburgerde.

Zo was hij vlak na de oorlog mede-oprichter van het Universitair Asiel Fonds (UAF) die studenten de mogelijkheid biedt in Nederland te studeren. Ook heeft Sjef een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van Defence for Children International, te beginnen in Geneve in de jaren 90 in vele gesprekken met Nigel Cantwell and Canon Moerman (initiator van The International Year of the Child 1979) over het goed aan de gang krijgen van Defence for Children International. Ook bij de oprichting en ontwikkeling van Defence for Children-Nederland heeft hij een belangrijke rol gespeeld onder andere door het souterrain van zijn huis beschikbaar te stellen als kantoorruimte. In internationaal verband heeft een actieve rol gespeeld binnen ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect). Hij heeft er mede voor gezorgd dat kindermishandeling en verwaarlozing in de ontwikkelingslanden op de agenda van deze organisatie kwam.

Kortom en Nigel Cantwell citerend: “A man who was committed to children’s rights from the start and never gave up”.

Defenceforchildren.nl – 23 augustus 2016